Uw eigen site? - CyberDan BE

Ga naar de inhoud

CyberDan wordt regelmatig gecontacteerd om voor bedrijven, verenigingen of
particulieren een website te ontwikkelen.

Hoewel alle aanvragen door CyberDan grondig bestudeerd worden,
kan CyberDan helaas niet op alle vragen ingaan...

Er dient echter wel rekening gehouden worden met enkele voorwaarden:

  • Ik heb geen BTW nummer en kan aldus u geen factuur voorleggen*,
  • Uw website mag geen enkel verwijzing hebben naar enige racistische uitlatingen,
  • Uw website mag niet gebruikt worden voor het aanbieden van Mp3, film of foto's waarop een copyright berust,
  • Uw website of é-mailservice mag niet gebruikt worden om spam of andere ongewenste reclame te versturen,
  • Er is maar één contactpersoon die uw vereniging vertegenwoordigd en die mij (de webmaster) alle nodige data en updates bezorgd,
  • Deze contactpersoon stuurt de update ook door naar alle andere bestuursleden (CC) die ingeval van betwisting of onenigheid mij rechtreeks via mail op de hoogte brengen,
  • Ingeval van betwisting is het de meerderheid van de bestuursleden die zal beslissen welke wijzigingen er moeten worden doorgevoerd,
  • Indien er geen meerderheid bij het bestuur (50-50) is worden de update's niet uitgevoerd en blijft de website zoals die was,
  • Alle wijzigingen aan de website dienen schriftelijk (é-mail) te gebeuren om eventuele misverstanden te voorkomen,
  • Het opzeggen van de website dient te gebeuren minimum negentig dagen voor het verstrijken van het werkjaar (u zal van mij verwittigd worden!).
* = Ik verdien NIKS met het bouwen van de websites!
U krijgt van mij enkel een onkostenvergoeding voor de hosting, de domeinnaam, enz...
Met daarbij een kleine vrijwilligersvergoeding om mijn kosten te dekken!

Ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden,
stuur dan vrijblijvend je aanvraag per mail met daarin een duidelijke omschrijving van je website-wensen naar:

aanvraag.website@cyberdan.be

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID!

CyberDan is maar een amateur-webmaster, verwacht dus geen professionele website!
Wil je echter toch een website gemaakt door een beroeps-webmaster?

Neem dan gerust contact op met:

(Wel effekes vermelden dat CyberDan je stuurde a.u.b.)

Terug naar de inhoud